:
SHARP
MITSUBISHI
DAIKIN
FUJITSU
TOSHIBA
NATIONAL

TOSHIBA

 

 

TOSHIBA , . - . 1999, TOSHIBA (R-410A R407C). 2000 DC , 2003 2007, Super Daiseikai TOSHIBA - .