:
SHARP
MITSUBISHI
DAIKIN
FUJITSU
TOSHIBA
NATIONAL


,

 

"REECL" ,

20 % , .
:

                                

 
 
 
      : www.reecl.org/bg/